Triển khai

Triển khai phần mềm BiHRP cho Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại

   Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) là nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất lớn nhất cả nước. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sản xuất điện năng, với hai nhà máy sản xuất điện, gồm 6 tổ máy có công suất 1.040 MW

     – Điểm thuận lợi đáng kể trong hoạt động sản xuất của Nhiệt điện Phả Lại là về vị trí địa lý. Nằm gần mỏ than Vàng Danh và Mạo Khê nên Công ty có điều kiện nhập nguyên liệu chi phí vận chuyển thấp.
     – Ngoài ra, Nhà máy Phả Lại 1 trong những năm gần đây thường xuyên được EVN đầu tư kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị, nên dù đã vận hành khai thác 24 năm, nhưng các tổ máy vẫn phát điện ổn định và kinh tế ở mức 90-95% công suất thiết kế, trong khi máy móc thiết bị đã khấu hao gần hết, nên chi phí sản xuất giảm. Nhà máy Phả Lại 2 mới được đầu tư mới với công nghệ hiện đại, năng suất cao, hứa hẹn khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả trong dài hạn.
     – Công ty có hơn 2000 cán bộ CNV lao động, trong đó số lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ trọng chủ yếu (93,52%) trong cơ cấu lao động hiện tại của Công ty. Đội ngũ chuyên viên, cán bộ kỹ thuật của Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng đào tạo cán bộ vận hành, quản lý kỹ thuật cho các nhà máy nhiệt điện chạy than khác
     CBCNV là những lao động đã gắn bó lâu dài với Công ty do vậy vấn đề quản lý, thúc đẩy và và khen thưởng kịp thời, chấm công tính lương và nhất là việc quyết toán thuế TNCN cho người lao động rất mất rất nhiều thời gian và công sức của Phòng Tổ chức Lao động và Phòng Kế toán. do vậy Ban giám đốc Công ty PPC quyết định sử dụng Phần mềm để giải quyết vấn đề này. Bitecco đã vượt qua nhiều công ty cung cấp phần mềm QLNS và được Ban giám đốc PPC tin tưởng lựa chọn là đơn vị cung cấp và triển khai phần mềm.