Triển khai

Triển khai BiHRP tại AROMA BAY CANDLES CO., LTD

 
 Ngày 16/03/2017 tại Văn phòng Công ty TNHH Aroma Bay Candles đã diễn ra buổi ký kết hợp đồng và kickoff dự án Phần mềm Quản lý Nhân sự – Tiền lương (Bi.HRP) do Bitecco xây dựng và triển khai. Thời gian triển khai dự án là 45 ngày bao gồm các phân hệ chính:

– Phân hệ Hồ sơ nhân sự
– Phân hệ Chấm công
– Phân hệ Tính lương
– Phân hệ Bảo hiểm – Quyết toán thuế TNCN
– Phân hệ Tuyển dụng – Đào tạo
– Phân hệ Báo cáo – Quản trị Hệ thống
     Công ty TNHH Aroma Bay Candles là công ty có 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất và xuất khẩu nến thơm vào thị trường Mỹ và Châu Âu. Công ty có 1400 công nhân làm việc, diên tích của Công ty là 40.000M2. Công ty đang mở rộng diện tích nhà xưởng với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại. Công ty được tọa lạc tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.
     Để nâng cao hiệu quả công việc, quản lý giám sát đánh giá nhân sự một cách toàn diện, đưa ra các báo cáo quản trị cho Ban giám đốc. Công ty Aroma Bay Candles tin tưởng với kinh nghiệm triển khai của Bitecco và những đặc điểm nổi trội của phần mềm Bi.HRP sẽ là công cụ hữu dụng giúp cho Phòng Hành chính Nhân sự và Ban giám đốc trong quản trị Nguồn Nhân lực.
     Sau đây là một số hình ảnh về Aroma Candles Bay.