Your address will show here 12 34 56 78
Art DirectionIntractive

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẤT ĐIỆN VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN(BI-OMS)

Phần mềm OMS (Outage Management System) được xây dựng và phát triển nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy của lưới điện như: Hệ thống quản lý mất điện và độ tin cậy của lưới điện; quản lý lưới điện và thay đổi phương thức; đăng ký cắt điện theo kế hoạch, đột xuất cho lưới điện trung thế và hạ thế; tích hợp với hệ thống quản lý khách hàng CMIS, tích hợp với tổng đài gửi tin nhắn SMS; tổng đài chăm sóc khách hàng…

Để triển khai ứng dụng phần mềm này, Công ty Điện lực 2 đã phối hợp với Công ty BITECCO mở lớp đào tạo sử dụng phần mềm OMS cho các đơn vị trực thuộc và tiến hành cài đặt chương trình OMS cho tất cả các đơn vị. Công ty dự kiến áp dụng phần mềm

ĐỐI TÁC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM , TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

0866130217