Triển khai

Enkei sử dụng phần mềm Bi.CANTEEN quản lý căng tin cho CBCNV

Trong môi trường lao động công nghiệp, số lượng công nhân viên làm việc trong các công ty là rất lớn, từ trăm người đến nghìn người trong một công ty hay vài chục nghìn người trong một khu công nghiệp. Do đó, vấn đề về sản xuất, quản lý và cung ứng các suất ăn đến số lượng công nhân viên là phức tạp, tốn thời gian và gặp nhiều sai sót khi thực hiện bằng tay.

Hệ thống quản lý suất ăn mà Bitecco triển khai dành cho Enkei  là một hệ thống phần mềm làm giải pháp hiệu quả cho việc quản lý suất ăn trong công nghiệp. Với hệ thống này, đơn vị cung ứng suất ăn và các nhà máy, khu công nghiệp sẽ đạt được các lợi ích:

– Cho phép tạo list thực đơn cho các ca chính và các tăng ca để công nhân viên có thể đăng ký bữa ăn , nước uống .

– Thống kê chính xác số lượng từng loại món ăn cần phải chuẩn bị cho công nhân viên, tránh được tình trạng dư thừa hoặc thiếu suất ăn.

– Công nhân viên xuất phiếu ăn để nhận phần ăn của mình, tránh được tình trạng một người chọn nhiều suất ăn, tránh được tình trạng những người ra sau thì không còn thức ăn để ăn.

– Thống kế chính xác khoảng tiền bên nhà máy cần phải thanh toán hàng tháng cho đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp nhờ vào tính năng xuất báo cáo của hệ thống….

Phía Bitecco đã hoàn toàn thuyết phục được ban lãnh đạo  tập đoàn Enkei của Nhật Bản  , khi sử dụng phần mềm quản lý bữa ăn cho CBCNV một cách hiệu quả và thiết thực .