Your address will show here 12 34 56 78

Phòng cháy chữa cháy

GIS - SỐ HÓA

Với nền tảng công nghệ GIS bServer, BiGIS cung cấp cho các sở cảnh sát PCCC, phòng cảnh sát PCCC các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS trong công tác PCCC: giải pháp xây dựng và quản lý bản đồ PCCC; giải pháp hỗ trợ điều hành chữa cháy; giải pháp quản lý công trình, phương tiện PCCC trên bản đồ PCCC

CLIENT:

Deisng Matters


DIRECTOR :

Jenny Lewis


PHOTOGRAPHY :

Ashley Junior


0918152345